Rehabilitacija

Rehabilitacija po operaciji z Ligamys metodo je znatno hitrejša kot po klasični rekonstrukciji kljub 5-dnevni imobilizaciji kolena neposredno po operaciji. Razdeljena je v 5 faz:

  1. faza: od operacije do 5. dneva: noga je imobilizirana. Potrebno je doseči samostojnost v vsakodnevnih opravilih. Z krepitvijo mišic še ne začnemo, kvadricepsa tudi v opornici ne aktiviramo.
  2. faza: od 5. dneva do 3. tedna: aktivno in pasivno razgibavanje kolena od 0-90 stopinj, brez hiperekstenzije! Potrebno je aktivirati kvadriceps. vaje za moč začnemo delati v zaprti kinetični verigi (vpeto stopalo) od 0-60 stopinj!
  3. faza: od 3. do 6. tedna: vaje za moč in stabilnost med 0-90 stopinjami. Pričnemo z kolesarjenjem na sobnem kolesu.
  4. faza: od 6. do 10. tedna: vaje za koordinacijo gibov, tek, nadaljevanje krepitve mišic, specifične vaje glede na šport, katerega poškodovanec trenira.
  5. faza: od 10. tedna dalje: stopnjujemo obremenitve in intenzivnost vaj, dovoljeni sonožni in enonožni poskoki.